Podotherapie Deurne

Laatste nieuws

Berichtgeving in NRC over Stichting Loop heeft ongewenste gevolgen voor podotherapeuten

Op 17 november jl. is een artikel verschenen in het NRC Handelsblad over Stichting Loop, de brancheorganisatie van podologen, welke te lezen is via onderstaande link:

https://www.nrc.nl/nieuws/2016/11/16/podologenclub-in-handen-van-de-noorse-broeders-5318264-a1532145

Ten onrechte krijgen podotherapeuten in Nederland momenteel vragen vanuit patiënten en andere externe partijen. Een veel voorkomende vraag is het feit of deze aangesloten zijn bij de Stichting Loop en derhalve gerelateerd zijn aan datgene wat beschreven is in bovengenoemd artikel. Het betreft hier echter twee verschillende beroepsgroepen; Podologen zijn namelijk aangesloten bij de Stichting Loop en podotherapeuten zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten.

De Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) en dochterverenigingen de Nederlandse Vereniging van Sport Podotherapeuten (NVvSP) en de Nederlandse Vereniging van Diabetes Podotherapeuten (NVvDP) voelen zich derhalve genoodzaakt naar aanleiding van dit verschenen nieuwsbericht enige duidelijkheid te verstrekken om verdere verwarring te voorkomen.

NVvP belangenbehartiger van podotherapeuten

Stichting Loop behartigt namelijk de belangen van podologen in Nederland, terwijl de NVvP de belangen behartigt van podotherapeuten die een 4-jarige voltijd HBO-opleiding hebben gevolgd aan de Saxion Hogescholen te Enschede of de Fontys Hogescholen te Eindhoven. Naast deze HBO-opleiding tot podotherapeut, zijn er twee 2-jarige Post-Hbo opleidingen voor podotherapeuten ontwikkeld. Dat zijn de opleidingen tot sportpodotherapeut en diabetespodotherapeut, waarvan de belangen van de leden worden behartigd via de bovengenoemde verenigingen de NVvP, NVvSP en de NVvDP. Onderstaand wordt inhoudelijk ingegaan op de wijze waarop deze verenigingen georganiseerd zijn.

  • Binnen de podotherapie is er geen sprake van een autocratische stichting, maar een beroepsvereniging. Binnen een beroepsvereniging is er volgens de statuten sprake van stemrecht door alle leden (lees: podotherapeuten), waarbij de bestuursleden maximaal twee termijnen van vier jaar kunnen aanblijven. Dit democratische stemrecht is tevens van toepassing op alle beslissingen binnen de NVvP, NVvSP en NVvDP. Jaarlijks worden binnen alle verenigingen Algemene Leden Vergaderingen georganiseerd waar alle leden hun stem kunnen uitbrengen op de te nemen beslissingen.
  • Binnen de podotherapie zijn de opleidingen tot podotherapeut, sportpodotherapeut en diabetespodotherapeut ondergebracht bij de Saxion Hogescholen te Enschede en de Fontys Hogescholen te Eindhoven. Deze opleidingen zijn onafhankelijk van de NVvP, NVvSP en NVvDP, zodat er nooit sprake kan zijn van belangenverstrengeling tussen de beroepsorganisatie(s) en de opleiding.
  • Binnen de podotherapie is er sprake van meerdere softwareleveranciers, waarbij iedere podotherapiepraktijk de vrije keuze heeft om voor dat pakket te kiezen wat het beste past bij haar eisen en/of wensen.

Duidelijke communicatie voorkomt verwarring

Ondanks dat podotherapeuten en podologen verschillende beroepen zijn, is dit helaas niet altijd duidelijk voor verwijzers, patiënten en patiëntenorganisaties. De leden van de NVvP, NVvSP en NVvDP willen als podotherapeuten, werkzaam in verschillende aandachtsgebieden, dan ook verdere verwarring voorkomen.

Artikel in de Margriet

Podotherapeut Heidi van Gastel heeft bijgedragen aan een groot artikel over wandelen in de Margriet van 8-15 augustus 2014

Voet en Enkel symposium

Van ons team hebben de podotherapeuten de heer Rojer en de heer Peters deelgenomen aan dit symposium. Het was voor hun een intensieve maar desondanks een niet minder geslaagde dag.

Het symposium werd in Maastricht gehouden, en werd door de orthopedisch chirurgen Drs. J. Hermus en Dr. A. Wilox gepresenteerd.

De anatomie van de voet en de meest voorkomende voetklachten werden onder de loep genomen. Hierbij werd dieper ingegaan op de verschillende behandelingen van deze voetproblemen, zowel conservatief als ook niet-conservatief.

Tape cursus

Afgelopen januari hebben we een cursus aangeboden aan de praktijkondersteuners, doktersassistenten en huisartsen van Huisartsenpraktijk de Poort in Deurne.

Dit was een opfris cursus waarin de theorie en praktijk van een enkel taping behandeld werd.

Het was voor iedereen weer een leerzame dag, en de reacties waren ook zeer positief.

Controle door NVVP

Aangezien wij aangesloten zijn bij de Nederlandse Vereniging voor Podotherapeuten, worden wij periodiek gecontroleerd. Deze controle, ook wel 'visitatie' genoemd, is bedoeld om de kwaliteit van de praktijk- en de praktijkvoering te waarborgen. Onze praktijk in Valkenswaard heeft recentelijk een controle gehad en kreeg een goede beoordeling. De andere praktijken komen dit najaar aan de beurt. Ook daar gaan we er voor zorgen dat we een goede score halen, want bij ons staat kwaliteit voorop.

Ketenzorg, wat is dat?

Misschien heeft u er al iets over gehoord, maar ook wij als podotherapeuten hebben te maken met de ketenzorg. Veel mensen vragen zich af wat dat nou precies is, en waar het goed voor is.

Met ketenzorg bedoelen we dat de zorgverlening uit een groot aantal onderdelen bestaat. De zorg wordt verleend door verschillende zorgverleners die, net als schakels in een keten, onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Ze moeten dus met elkaar samenwerken en op elkaar ingespeeld zijn, waardoor veel efficiënter kan worden gewerkt.

Het is dus een samenwerkingsverband tussen een aantal partijen die zowel zelfstandig als afhankelijk van elkaar functioneren waarbij het in beginsel voornamelijk gaat om chronische patiënten.

In ons geval gaat het om de diabetische patiënten die in aanmerking komen voor ketenzorg. De vergoedingen van de ketenzorg vinden plaats vanuit de ‘basis’ verzekering en hebben GEEN invloed op uw jaarlijkse eigen risico zoals normaal wel het geval is.

Wij werken op dit moment met de volgende huisartsengroepen samen in de ketenzorg:

POZOBELANHONKHKN